Gastouderbureau De Jonge Wereld

logo

Wilt u gastouder worden?

Mensen kiezen ervoor om gastouder te worden omdat ze het leuk vinden om met kinderen om te gaan en dit (indien van toepassing) goed gecombineerd kan worden met de zorg voor hun eigen kinderen. Of, omdat ze het leuk vinden weer kinderen in huis te hebben, nadat hun eigen kinderen uit huis zijn.

Het voordeel van gastouderopvang is dat de opvang in uw eigen huis plaats vindt.

Kennismaking

Het begint altijd met een gesprek bij u thuis. In dit gesprek kunnen we met elkaar kennismaken, bespreken we wat bij u de mogelijkheden zijn voor gastouderopvang, of u aan de eisen (zie hieronder) voldoet en wat de verdere werkwijze is.

Eisen aan de gastouder

De Wet op de Kinderopvang stelt een aantal eisen aan de gastouder.
Dit zijn:
- de gastouder moet in het bezit zijn van een kindgericht diploma (minimaal Helpende Welzijn)
- er moet een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd worden van zowel de gastouder als de volwassen huisgenoten.
- de gastouder moet in het bezit zijn van een EHBO-cerificaat (of hiervoor een cursus willen gaan volgen)

De gastouder moet minimaal 18 jaar oud zijn, in huis mag er niet gerookt worden, de huisgenoten moeten er achter staan dat er gastkinderen komen.

Eisen aan het huis

Voordat de gastouder ingeschreven kan worden in het Landelijk Register, voert het gastouderbureau een risico-inventarisatie uit (die daarna jaarlijks wordt herhaald).Hierin wordt gekeken naar de veiligheid en hygiëne. Een gastouder hoeft geen grote aanpassingen te doen maar de tuin moet bijvoorbeeld wel omheind zijn zodat het gastkind niet weg kan lopen, de stopcontacten moeten beveiligd zijn, er moeten rookmelders zijn, etc.

Indien een gastouder materialen nodig heeft zoals een box, campingbedje of een kinderstoel, dan kan dit gratis uit de uitleen van het gastouderbureau geleend worden.

Als aan alle eisen is voldaan, wordt de gastouder aangemeld bij de gemeente om geregistreerd te worden in het Landelijk Register. De gemeente geeft opdracht aan de GGD om het huis van de gastouder te inspecteren en schrijft de gastouder na de goedkeuring van de GGD in, in het Register.

Jaarlijks worden er EHBO-herhalingsavonden georganiseerd zodat het certificaat geldig blijft. Verder zijn er bijeenkomsten voor gastouders (soms in combinatie met vraagouders) over actuele thema's.

Een gastouder ontvangt een vergoeding voor de opvang (adviestarief € 5,10 per uur per kind). Zij is niet bij het gastouderbureau in dienst.

logo

nieuws

Zie de Home-paginaNaar de facebook pagina

Iepenlaan 39, 9741 GA Groningen  -  06-36038515  -  info@gobdejongewereld.nl  -  LRKP: 152520703  -  IBAN: NL37INGB0006684303