Gastouderbureau De Jonge Wereld

logo "Ik ben zwanger.
Hoe moet het straks met mijn kindje als ik weer aan het werk ga..."

"Opa en oma kunnen niet (altijd),
maar ik wil wel graag opvang in huiselijke kring..."

"Ik werk onregelmatig.
Welke opvang is het meest geschikt voor ons..."

Het antwoord: GASTOUDEROPVANG

Gastouderopvang is opvang bij de gastouder thuis, het is kleinschalig, flexibel en op maat.

Hoe vind ik een gastouder?

We komen (vrijblijvend) bij u thuis om kennis te maken en uw opvangvraag door te nemen met uw eventuele wensen t.a.v. een gastouder. Met deze gegevens gaan wij op zoek naar een gastouder die hier bij past.

De gastouders in ons bestand, voldoen aan de selectiecriteria. Zij beschikken over een diploma, hebben een EHBO-certificaat en een Verklaring Omtrent Gedrag (ook hun volwassen huisgenoten). Zij werken volgens ons pedagogisch beleid en jaarlijks voeren wij in hun huis de risico-inventarisatie voor veiligheid en hygiëne uit.
Al onze gastouders staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Als wij een geschikte gastouder hebben gevonden, wordt u gebeld en maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek (bij de gastouder thuis). De bemiddelingsmedewerker is hierbij ook aanwezig. Na een paar dagen bedenktijd, beslissen beide partijen (u en de gastouder) of men met elkaar de koppeling aan wil gaan.

Wat zijn de kosten?

Het adviestarief voor gastouders is € 5,30 per uur per kind. De bureaukosten zijn € 1,05 per uur per kind.
In totaal komt dit uit op € 6,35 per uur per kind. Hierin is de kinderopvangtoeslag nog niet verwerkt. Deze vraagt de ouder zelf aan.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw gezinsinkomen.
Op
belastingdienst.nl kunt u een indicatie krijgen van wat u aan kinderopvangtoeslag zou kunnen ontvangen.

Een voorbeeld:
2019: een gezin met 2 kinderen.
Kind 1 gaat de hele dag naar de gastouder voor 80 uur per maand.
Kind 2 gaat na schooltijd naar de gastouder voor 40 uur per maand.
Ouder 1 heeft een inkomen van € 15.000,- en werkt 24 uur per week.
Ouder 2 heeft een inkomen van € 30.000,-.

De ouders krijgen € 649,- kinderopvangtoeslag.

De ouders betalen het gastouderbureau € 762,- per maand (120 uur x € 6,35)

De netto kosten van de gastouderopvang zijn € 113,-.
(aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend)

De oudercommissie

Het gastouderbureau heeft een oudercommissie. Zij behartigt de belangen van de kinderen en de ouders/verzorgers die gebruik maken van gastouderopvang.
De oudercommissie denkt mee over de werkwijze van het gastouderbureau. Zo kan zij advies uitbrengen over het pedagogisch beleid, het kwaliteitsbeleid, wijziging in de tarieven, de risico-inventarisatie voor veiligheid en hygiëne, ouderavonden, etc.

De oudercommissie is het aanspreekpunt voor ouders. Zij vergadert 3 x per jaar waarbij de houder van het gastouderbureau 2 x aanwezig is.

De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een medezeggensschapsreglement, opgesteld voor de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en de Brancheorganisatie Kinderopvang. De werkwijze van de oudercommissie is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De oudercommissie bestaat uit 3 leden (B.de Boer, T.Buring en J. van der Kooi) en is te bereiken via oudercommissie@gobdejongewereld.nl of
klik hier voor een contactformulier

logo

nieuws

Zie de Home-paginaNaar de facebook pagina

Iepenlaan 39, 9741 GA Groningen  -  06-36038515  -  info@gobdejongewereld.nl  -  LRKP: 152520703  -  IBAN: NL37INGB0006684303